Search here...
TOP

Integritetspolicy

Storegarden AB (Storegården)

Webbplatsadressen till vår blogg är: https://www.storegardenblogg.com.

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Storegården och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det är företaget, Storegarden AB (Storegården) som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Storegarden AB

Örum Storegården

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556983-9714

Mail: hej@store-garden.com

När behandlar vi dina personuppgifter?

Storegårdensamlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Storegårdens hemsida store-garden.com. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos Storegården använder vi din mailadress för att du ska få information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress

Information om din användning av Storegårdens hemsida

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant i emma och malenas Community:

 • Namn
 • E-post

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Storegården behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Storegården kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Rättsliga grunder för Storegården behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. emma och malena behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Storegården lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav.

Som Prenumerant i Storegårdens community lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Storegården kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Storegården samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanförStoregården och våra direkta samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part.

Storegården kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Storegårdens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Storegården strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Fortlöpande ser vi över våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen som sker på det tekniska området.

För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Storegården utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Storegarden måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om du har lämnat samtycke till att Storegården lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Storegarden AB (Storegården), Örum Storegården 1, 52496 LJUNG, Sverige eller mejla till hej@store-grden.com. Dina önskemål kommer besvaras av Storegården snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Storegården skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Storegården kan även komma att använda bland annat Googles, m fl annonstjänster.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Eventuella ändringar av Storegårdens integritetspolicy

Storegarden kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Storegardens webbsidor.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Storegarden AB (Storegården)

Att: Sarah James Larsson

Örum Storegården

524 96 LJUNG

Sverige

E-post: hej@store-garden.com

Tel: 0513 60052

Instagram

 • ** Finishing touches ** Har du möblerat om hemma någon gång? Nu menar jag inte ’köpa en massa nytt och möblera med det’ utan bara flytta runt det du redan har.
Det är fantastiskt hur det kan kännas fräscht och nytt, utan att gå i närheten av en inredningsbutik och handla mer! 
Men med det sagt, hoppas jag verkligen att du blir sugen på att komma ut och hälsa på oss i vår fina butik. 
Vi har också gjort en rejäl omflyttning (hur skönt är det inte att plocka bort allt juligt?!), fyllt på med nya leveranser av uppskattade trogna produkter samt plockat in nyheter.

Visst är det tillfredsställande att piffa till med de sista detaljerna (finishing touches) när allt är på plats?

Hoppas du kommer att hitta massor av inspiration här 💛
—-
Öppettider
tid - fre: 11-17
lör: 11-14
Tekannan är fylld.
Varmt välkommen.
—-
Kramar från landet/Alboga.
—-
#storegården #alboga #lantligheminredning #lantligahem #countryliving #lantstil #klassiskinredning
 • Önskar dig en helt underbar Jul helt enkelt 🎅🏼🌲♥️
—-
Butiken i Alboga öppnar igen den 7:e januari. 
Nätbutiken har öppet precis som vanligt 💛 dock med något längre hanteringstider.
—-
#storegården #alboga #julpålandet #lantliv #countryliving
 • GRÖT à la Malta ⁣
🎅🏼🥣🎅🏼🥣🎅🏼⁣
Vårt hemliga recept finns nu på bloggen:⁣
storegardenblogg.com⁣
🌲🌲🌲🌲🌲⁣
PS. Imorgon har vi öppet i butiken kl.11-14. DS.⁣
—-⁣
#risalamalta #grotalamalta #storegården #alboga #flahavans #steelcutoats #julbord #lantligaäventyr
 • Ser du lystern på närbilden? ⁣
⁣
Juvel och Konstnär är våra absolut lyxigaste mohärplädarna.⁣
⁣
Dessa är inga ’vardagsköp’ men jag vågar påstå att den som får den i gåva av dig kommer att förstå hur mycket du tycker om dem. ⁣
⁣
(Min bästa vän fick en i 50-års present av mig - och jag hoppas den kommer att påminna henne om vår vänskap i många, många år 💛). ⁣
⁣
Pläderna hittade jag hos ett litet familjeägt företag i de skotska högländerna och kände direkt att de bara måste följa med hem till Sverige.⁣ Tänk hur mjukt och skönt det känns när du stryker med handen över ytan. Mjuk som en viskning

Denna vecka har vi öppet som vanligt: mån-fre 11-17 och lördag 11-14.⁣
⁣
På lördag och söndag hittar du också min kollega, Marion, på den underbara, traditionsenliga Julmarknaden på Bokcafeet i Od. ⁣
⁣
Hjärtligt välkommen på juliga, lantliga äventyr hos oss 💛⁣
—-⁣
#tastethecountryside #storegården #alboga #mohär #mohärpläd #moharplad #lantliv #countryliving #skotskrutig ⁣
 • Den svenska landsbygden i vinterskrud måste vara bland det vackraste som finns, eller hur?⁣
⁣
Hos oss blev det vackra, vintervädret en perfekt kuliss för vår julinspirerad butik. Julkänslan står på topp liksom.⁣
⁣
Välkommen till oss för att njuta av stämningen, handla julklappar och kanske hitta den där lilla saken som hjälper dig skapa extra mycket julmys hemma hos dig.⁣
⁣
Imorgon har vi öppet i butiken kl.11-14. ⁣
⁣
Vår kollega Marion kommer också att representera oss på #handelsplatsod och deras härliga julmarknad imorgan kl.10-17. Hon kommer att ha med sig gröt, varmchoklad och annat gott. ⁣
⁣
Välkommen ut på ett lantligt äventyr.⁣
—-⁣
#storegarden #lantliv #julpålandet #juldekor #julinspiration #lantligtjul
 • Bortanför O’Boy och torkade kakaopulver ligger varmchokladens förlovade land. ⁣
⁣
Låt fantasin flöda, experimentera, smaka. ⁣
⁣
Påminner lite om att göra cocktails och är väldigt roligt.⁣
⁣
Idag, presenterar vi en världsnyhet (enligt vår leverantör The Chocolate Society): Världens första varmchoklad shaker.⁣
⁣
För en fylligare konsistens och ingen chokladsump kvar längst ner i muggen (därför att chokladen har blivit ett med mjölken).⁣
⁣
Finns i vår butik i Alboga, i nätbutiken och du kan läsa om vår stora test på bloggen idag: www.storegardenblogg.com
⁣
Det är syndigt gott 💛 ⁣(chokladen alltså. Inte bloggen 🙈).
⁣
—-⁣
#varmchoklad #hotchocolate #varmchokladrecept #storegarden @chocsoc #chokladrecept #hotchocolateshaker #varmchokladshaker⁣ #tastethecountryside
 • Det var en grå-tråkig dag, ungefär som idag. ⁣
⁣
Men de vackra bilderna som fotografen @fotografemilia tog visar att även gråa dagar kan vara allt annat än tråkiga.⁣
⁣
Det blev bröllop (som stylinguppdrag - inte på riktigt 🕊), picnic vid Sämsjö och en massa mys - allt fångad på bild, tillsammans med våra vänner @ollestadgard.se @blommorochjord samt @albogachoklad ⁣
⁣
Kommentera gärna nedan om du har någon bra tips på hur man gör en grå tisdag i november lite mysigare...⁣
—-⁣
#novembermys #lantliv #lantligtbröllop #alboga #Storegården #Countryliving⁣
—- ⁣
Bild: @fotografemilia ⁣
Pläd & ryggsäck: Storegården ⁣
Blommor: Blommor & Jord
 • Vad tycker du, lyckades vi skapa julstämning på Storegården idag, eller?! ⁣
⁣
Känns jätteskönt att ha invigd Julen 2019. Tusen tack till alla som kom & hälsade på oss. ⁣
⁣
Jag lovar att skicka ut receptet på ’Gröt à la Malta’ (som vi serverade) via vårt nyhetsbrev snart.⁣
⁣
Vill du också prenumerera på våra nyheter kan du bara klicka på länken i vår bio. På sidan du kommer till då skrollar du ner till prenumerations-knappen 😍⁣
⁣
(Enda moln på Julhimlen - det är bara Dag 1 och vi har redan börjat att tröttna på julmusiken 🙉).⁣
⁣
Tidiga Julhälsningar.⁣
//Sarah⁣
—-⁣
#storegården #alboga #julinspo #julpålandet #lantliv #juldekoration #julstämning

Följ oss!