Search here...
TOP

Integritetspolicy

Storegarden AB (Storegården)

Webbplatsadressen till vår blogg är: https://www.storegardenblogg.com.

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Storegården och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det är företaget, Storegarden AB (Storegården) som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Storegarden AB

Örum Storegården

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556983-9714

Mail: hej@store-garden.com

När behandlar vi dina personuppgifter?

Storegårdensamlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Storegårdens hemsida store-garden.com. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos Storegården använder vi din mailadress för att du ska få information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress

Information om din användning av Storegårdens hemsida

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant i emma och malenas Community:

 • Namn
 • E-post

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Storegården behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Storegården kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Rättsliga grunder för Storegården behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. emma och malena behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Storegården lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav.

Som Prenumerant i Storegårdens community lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Storegården kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Storegården samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanförStoregården och våra direkta samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part.

Storegården kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Storegårdens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Storegården strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Fortlöpande ser vi över våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen som sker på det tekniska området.

För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Storegården utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Storegarden måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om du har lämnat samtycke till att Storegården lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Storegarden AB (Storegården), Örum Storegården 1, 52496 LJUNG, Sverige eller mejla till hej@store-grden.com. Dina önskemål kommer besvaras av Storegården snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Storegården skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Storegården kan även komma att använda bland annat Googles, m fl annonstjänster.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Eventuella ändringar av Storegårdens integritetspolicy

Storegarden kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Storegardens webbsidor.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Storegarden AB (Storegården)

Att: Sarah James Larsson

Örum Storegården

524 96 LJUNG

Sverige

E-post: hej@store-garden.com

Tel: 0513 60052

Instagram

 • Då @ankivapnar glömde att ta hem sin födelsedagsbukett igår (grattis igen Anki 😘) så får vi njuta av den i butiken idag (innan den hämtas imorgon). ⁣
⁣
Buketten är skapad av Mikaela på @blommorochjord - som också har öppet idag, om du planerar en utflykt till Alboga ⁣
☀️⁣
⁣
Idag har vi öppet 11-17 och lördag 11-14.⁣
☀️⁣
⁣
Happy Friday!⁣
—-⁣
⁣
På bilden: Buketten står i en av våra mini-korgar. Dessa korgar är handgjorda och har handtag i (återvunnet) läder. Vi använder dem till bröd, gästhanddukar, frukt, dekoration och ibland som en liten handväska. Pris: 129:-⁣
—-⁣
⁣
#storegården #alboga #lantliv #sommarbukett #korgar #korgväskor #franskakorgar #handgjort #Countryliving #lantliv #lantliginredning
 • Varför känns rost-orange alltid så himla rätt?⁣
⁣
Jag undrar om jag började att fall för dessa toner när jag först flyttade till Sverige och fick se alla vackra hus målade i falurött. ⁣
⁣
Ljus falurött är favoriten...blir verkligen flam-orange när kvällssolen träffar det så här års. Så underbart!⁣
⁣
Men det kanske var terrakottan - krukor, tegelpannor, klinkers, m.m. - som smickrar så många miljöer i medelhavsländerna.⁣
⁣
Jag är i varje fall väldigt förtjust i den nya färgen på våra japanska förkläden.⁣
⁣
Var tycker du? Gillar du också rostiga toner? ⁣
—-⁣
På bilden: Japanskt förkläde i 100% linne. Från Frankrike. (550:-)
Finns även i oblekt linne, nästan-svart & brons. ⁣
—-⁣
#japansktförkläde #japaneseapron #linnekläder #linneförkläde #storegården #alboga #lantliv #countryliving #trädgårdsliv #lantstil #falurött #ljusfalurött #terrakotta ⁣
 • Idag ‣ På Instagram Live @anniesloanhome ‣ kl.16.00⁣
⁣
Annie Sloan pratar med ... ‣ Sändning från Annies hem i Oxford - med Chloe från Maisies House, live från hennes studio i Leicestershire, England!⁣
⁣
Chloe har varit Annies senaste Painter In Residence och du känner säkert igen många av bilderna på hennes projekt (de har varit superpopulära).⁣
⁣
Om du är också inspirerad av Chloes projekt och är nyfiken på hur hon har gjort kan du hitta beskrivningar på samtliga projekt på Annies inspirations-sida på anniesloan.com https://www.anniesloan.com/inspiration⁣
⁣
Vilken är din Masies House favorit?⁣
—-⁣
#anniesloan #chalkpaint #painterinresidence #masieshouse
 • Dagens inspiration-tips om inredning, kreativitet och kulör!⁣
⁣
Kl. 16 idag fortsätter serien ”Annie Sloan Talks To...`(på Annies Instagram: @anniesloanhome) och Annies gäst idag är den superlativt inspirerande, färgglada Sophie Robinson @sophierobinsoninteriors⁣
⁣
Sophie är kanske mest känd för oss utanför UK från TV programmet ”Interior Design Challenge” och hennes fantastiska inrednings-podd ”The Great Indoors”, som hon presenterar tillsammans med journalisten Kate Watson-Smyth.⁣
⁣
Hinner du inte titta klockan 16 idag kommer inspelningen att finnas efteråt på Annies IGTV på @anniesloanhome⁣
⁣
Sophie Robinson är känd för att generöst dela med sig av sin inredningsinspiration och kunskap och om du är nyfiken på att se mer av det hon gör vill jag även tipsa dig om några av hennes ”sidor”:⁣
⁣
Hemsida: www.sophierobinson.co.uk⁣
⁣
Instagram: @sophierobinsoninteriors⁣
⁣
Facebook: sophierobinsoninteriors/⁣
⁣
Och missa inte The Great Indoors Podd. Superkul och en intressant att lyssna på. ⁣
—-⁣
#anniesloan #chalkpaint #inredningsinspo #sophierobinson #fargglatt
 • Utomhusprojekt! ⁣
⁣
Det är väl enda vettiga lösning när det blir kokhett på kontoret på eftermiddagarna så här års. ⁣
⁣
Tänker hitta en halvskuggig plats, där det fläktar skönt och så ska jag färdigställa de sista detaljerna på denna rokokosoffa som vi har skrapat som tokstollar till och från de senaste veckorna (har tappat räkning på hur många timmar vi har lagt ner hittills).⁣
⁣
@anniesloanhome White Wax blir det nog för att avsluta finishen och skydda träet och original färgen som blev synligt när vi hade skrapat bort den hemska lackfärgen som täckte hela soffan när vi köpte den.⁣
⁣
Inte kunde vi ana när vi började att vi skulle hitta ett vackert, handmålat mönster längst ner. ⁣
⁣
Vilken överraskning och vilken belöning!⁣
⁣
Har du några bra tips på att orka jobba när det är så här varmt på sommaren? Eller har du luftkonditionering kanske?⁣
⁣
—-⁣
Kommande veckan har vi öppet på onsdag och torsdag kl.11-17. Fredag och lördag tar vi ledigt för att...ja, du vet väl varför 🎉⁣
—-⁣
#storegarden #alboga #rokoko #skrapabortgammalfärg #countryinteriors #countryliving #lantliv #lantstil #möbelvax #anniesloan #chalkpaintwaxwhite #whitewax #swedishantiques
 • Idag syns vi kl.11-14, om du har lust☀️🌿💛⁣
—-⁣
På bilden: morgonljuset på vägen framför butiken.⁣
—-⁣
#storegården #alboga #falurödfärg #lantliv #countryliving #lantligahem
 • Bloody love these pea mugs. ⁣
⁣
Perhaps because I really like peas too.⁣
⁣
Guess it’s going to be a while until I can pick peas at home though. ⁣
⁣
Inte mycket fart på växtligheten i mina odlingslådor ännu, tyvärr 🌱⁣
⁣
Någon mer som tycker det har växt sakta hittills i år, eller ser det ut som en djungel i dina odlingsbäddar?⁣
—-⁣
Öppet i butiken imorgon, lördag kl.11-14. Välkommen 💛⁣
—-⁣
På bilden: handdrejad mugg från England 260:- (andra fina motiv finns)⁣
—-⁣
#peasplease #storegarden #alboga #ärtor #odling #odlingsbäddar #lantliv #trädgårdsliv #grönsaksodling #countryliving
 • Vår uteplats har lidit av skomakarens barn syndrom en längre tid.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Men när det fina vädret kom + vi spände fast segelduken över trellisen⁣⁣ hämtade jag ett gammalt trädgårdsbord + ställde det mot husväggen.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Bordet, en släktklenod, har minst 70 år på nacken, är lite skevt + vingligt⁣⁣ + har fått tjänstgöra de senaste åren både som avställningsyta när billar⁣⁣ tvättas + målarbord när min man har hållit på med diverse⁣⁣⁣
linoljefärgsprojekt. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Först tanken var att måla, eller åtminstone fixa till brädorna, men när jag⁣⁣ väl hade ställt några kryddkrukor och blockljus på bordet kände jag att det⁣⁣ var så det skulle vara. Åtminstone för tillfället.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Bland det bästa med inredning är att det aldrig behöver vara på ett visst⁣⁣ sätt för alltid, liksom. Vid behov, eller om man får feeling, kan man släpa⁣⁣ fram något nytt, eller gammalt, och börja om. ⁣⁣⁣
⁣
Har du också en uteplats? Hur har det blivit för dig? Har du inrett noggrant⁣⁣ eller har det också bara "blivit som det har blivit"? ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
---⁣⁣⁣
Denna vecka har vi öppet onsdag - fredag 11-17 samt lördag 11-14. Hoppas vi ses 💛⁣⁣
—-⁣⁣
⁣⁣
På bilden: ⁣
*Kryddkrukor med tillhörande underbricka i Kew Gardens serien⁣⁣ 695:- ⁣
*Kryddor från våra grannar @blommorochjord⁣⁣⁣
---⁣⁣⁣
#storegarden #alboga #lantliv #kryddkrukor #färskakryddor #inredute⁣ #gamlabord #trädgårdsliv #countryliving #lantligstil #klassiskinterior⁣ #klassiskintedning #bopålandet

Följ oss!