Search here...
TOP

Integritetspolicy

Storegarden AB (Storegården)

Webbplatsadressen till vår blogg är: https://www.storegardenblogg.com.

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Storegården och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det är företaget, Storegarden AB (Storegården) som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Storegarden AB

Örum Storegården

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556983-9714

Mail: hej@store-garden.com

När behandlar vi dina personuppgifter?

Storegårdensamlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Storegårdens hemsida store-garden.com. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos Storegården använder vi din mailadress för att du ska få information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress

Information om din användning av Storegårdens hemsida

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant i emma och malenas Community:

 • Namn
 • E-post

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Storegården behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Storegården kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Rättsliga grunder för Storegården behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. emma och malena behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Storegården lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav.

Som Prenumerant i Storegårdens community lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Storegården kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Storegården samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanförStoregården och våra direkta samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part.

Storegården kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Storegårdens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Storegården strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Fortlöpande ser vi över våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen som sker på det tekniska området.

För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Storegården utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Storegarden måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om du har lämnat samtycke till att Storegården lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Storegarden AB (Storegården), Örum Storegården 1, 52496 LJUNG, Sverige eller mejla till hej@store-grden.com. Dina önskemål kommer besvaras av Storegården snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Storegården skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Storegården kan även komma att använda bland annat Googles, m fl annonstjänster.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Eventuella ändringar av Storegårdens integritetspolicy

Storegarden kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Storegardens webbsidor.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Storegarden AB (Storegården)

Att: Sarah James Larsson

Örum Storegården

524 96 LJUNG

Sverige

E-post: hej@store-garden.com

Tel: 0513 60052

Instagram

 • Det är nästan klart med matgruppen som vi har totalrenoverat.

Vad tycks?

Vi tog hjälp av en snickare och har bytt ut bordsskivan så att bordet har fått en plankskiva, som jag tycker passar jättesnyggt ihop med benen i ’farmhouse’ stil.

Så fort bordsskivan är färdig lackad kommer vi att fotografera hela gruppen och troligen lägga upp den i nätbutiken.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att få se bilderna. Då mailar jag direkt, precis innan jag lägger ut dem...så får du en förhands-👀 —-
#Countryliving #lantliv #Storegården #alboga #lantligamöbler #svartmatbord #svartmatgrupp #handmålademöbler #träbord #rustikmatgrupp
 • Svårt att slå en höst dag på landet när det gäller naturens skönhet, eller hur?⁣
⁣
Sedan, om jag är riktigt ärlig, kan jag inte påstå att jag blir direkt överlycklig för mörkret som ackompanjerar denna årstid.⁣
⁣
Vilken tur då att det finns levande ljus, gosiga strumpor, mjuka plädar och varmchoklad att ’medicinera’ med medan det pågår 🍁 ⁣
⁣
Vi får kämpa och stå ut med mysens hjälp alltså 💪⁣
⁣
—-⁣
#myskämpa #höstmys #lantliv #storegården #alboga #longnightsahead #countryliving #loveofcountryhouses
 • Äntligen fick våra fina handstöpta bivaxljus från England platsen de förtjänar i köket.⁣⁣
⁣⁣
De håller vakt från sin nya knopplist över vår nyinflyttad ’apokteksdisk’, med alla hälsoteer, tinkturer och supereko-funktionella-tvålar vi har börjat att jobba med (ok, kanske är benämningen ’apoteksdisk’ lite att ta i, men här har vi en mix av fantastiska hälso-, måbra-, och njutlivetgrejo, speciellt utvalda av oss).⁣
⁣⁣
Och bivaxljusen då? Vad är så speciellt med dem (?), kanske du undrar. ⁣⁣
⁣⁣
Ja, då skulle du kunna fråga de ansvariga på Shakespeares The Globe Theatre i London till exempel, som också köper sina ljus från samma pytte-lilla ljustillverkaren som oss (The Globe är känd bl a för sin mycket speciella scenografi och de använder främst levande ljus som belysning under sina föreställningar). ⁣
⁣
De är fantastisk bra ljus helt enkelt.⁣⁣
⁣⁣
Så nu räknar jag med att du inte kommer att kunna missa våra ljus 🤓🐝🔍🕯🎯👀nästa gång du kommer och hälsa på oss i Alboga 😜⁣⁣
—-⁣⁣
@savonstories @wilder.botanics @the_globe #bivaxljus #levandeljus #lantliv #lantkök #klassiskheminredning #storegarden #alboga⁣⁣
 • Ibland är det himla kul att blanda stilar huller om buller.⁣
⁣
Här har vi valt att låta färgpaletten och materialen vara harmoniska så att stilarna får stora delen av uppmärksamheten (och inte ALLT slåss med varandra samtidigt).⁣
⁣
Bilden är tagen i butiken i Alboga.⁣
⁣
#neutralatoner #klassiskinredning #countryliving #busatilldet #alboga #storegarden
 • Har varit i London på inköpsresa och ville visa dig fasaden av en av mina favorit butiker, i Pimlico.⁣
Taskig film-kvalité, men bara kolla på de där klungarna med växter i korgar på gatan, utanför butiken.⁣
Älskar’t!⁣
Exakt så hade jag tänkt att göra utanför vår butik i Alboga i år. ⁣
Får satsa på detta nästa år istället.⁣
Blir bra då också, eller hur?! När tid saknas, finns oändligt med möjligheter kvar 😘⁣
—-⁣
Imorgon har vi öppet i Alboga kl.11-14 och förresten kan vi numera skryta med fina, nyinstallerade stentrappor, både framför ingången och vid grinden. Det har blivit så himla bra. ⁣
—-⁣
Missa inte heller att det är Höstmarknad vid gamla skolan i Alboga imorgon också. Brukar vara folkligt, festligt och med massor av fantastiska matproducenter. Själv har jag både grönsaker och bröd på inköpslistan, så vi kanske ses där, eller i butiken här på Storegården, på vägen dit!?⁣
—-⁣
Önskar dig en underbar helg 💛⁣
—-⁣
#storegården #lantliv #colefaxandfowler #london #heminredning #klassiskinredning #countryliving
 • Det är ofta de sista detaljerna som lyfter ett inredningsprojekt från bra till fantastiskt.⁣
⁣
Det kan också ta lite tid att bestämma vilka detaljer du vill ha (då det finns sällan plats för många samtidigt).⁣
⁣
När vi målade om salongen här i butiken (en blandning av Annie Sloan #OldOchre och #Pure) visste vi att det skulle behövas lite extra piff upp mot taket. Det blir alldeles för naket utan ‘något’.⁣
⁣
Så idag blev det en förmiddag med färgblandning på schemat - för att hitta en nyans av grönt som vi kommer att använda till en stämplad bård.⁣
⁣
Vad tycker du? Skulle du välja den starkare gröna kulören till höger, eller den mer neutrala till vänster?⁣
⁣
Vi njuter av ’resan’ ett tag till och låter det dröja med beslutet. Tror svaret kommer att bestämma sig själv om vi avvaktar några dagar till. Vi väntar på svaret från den inre inrednings-rösten📢⁣
⁣
#storegården #alboga #klassiskahem #lantliv #countryliving #loveofcountryhouses
 • Ibland när jag jobbar med inköp av nya produkter blir jag barnsligt nöjd med någon liten detalj. ⁣⁣
⁣⁣
Så var det med denna tesil, som har precis kommit hem till butiken från en lite hantverksby i norra delen av Laos.⁣⁣
⁣⁣
Ser du den lilla öglan på ena sidan av pinnen i mitten, som man håller i? Just den lilla öglan gör mig omåttligt lycklig. ⁣⁣
⁣⁣
Då vi snart kommer att lansera olika sorters hälso-te ☕️ på Storegården (berättar mer om det nästa vecka när de läggs upp i vår nätbutik) kom jag på att det vore toppen att hitta en bra tesil. ⁣⁣
⁣⁣
Och så vet du kanske redan (i synnerhet om du har besökt oss i butiken i Alboga) att vi älskar korgar och andra fina flätade saker.⁣⁣
⁣⁣
Och så en dag för några veckor sedan var jag i en *posh* butik i Florence under vår semesterresa till Toskana och där hittade jag en korgväska som var en riktig (fin) handväska, utformad som en flätad papperskorg med lock, ungefär (låter hemskt så som jag beskriver den, med det var inte det - den var riktig läcker...om du frågar mig).⁣⁣
⁣⁣
Men någon i butiken, en annan kund som gick förbi, kommenterade (så att jag hörde) att regnvatten skulle rinna rakt genom den där väskan (antar att han kom ifrån ett land med monsoon-väder eller nåt ☔️).⁣⁣
⁣⁣
Och så någon vecka senare gick jag och tänkte på tesil...och den där kommentaren ploppade upp i mitt huvud från ingenstans.⁣⁣
⁣⁣
Flätade tesil ska vi har ju! Vattnet kan rinna genom och den flätade bambun håller teet på plats. Åh, så snyggt. ⁣⁣
⁣⁣
Efter mycket letande och tips från kunniga kontakter hittade jag till en organisation i Laos, som samarbetar med hantverksbyar, m fl som arbetar med traditionella material och tekniker (allt Fairtrade, så klart)⁣⁣
⁣⁣
Och nu är de här i Alboga. Våra underbara, nya tesilen. ⁣⁣
⁣⁣
Särskilt nöjd är jag med den lilla öglan på pinnen i mitten där, som sagt. Den fick vi lägga till då beställningen gjordes just för oss, så jag kunde komma med egna förslag. ⁣⁣
⁣⁣
Händer det dig någon gång att en pytteliten detalj, som ingen annan kanske ens se, gör dig riktigt lycklig?⁣⁣
⁣⁣
Fredagsfunderingar från mig.⁣⁣
⁣⁣
Kram⁣⁣
Sarah⁣⁣
—-⁣
#tesil #hantverk #vardagslyx #storegarden #alboga #klassiskinredning #lantliv⁣
 • Kommer snart:⁣
☕️☕️☕️⁣
Och nej, vi ska 𝐢𝐧𝐭𝐞 öppna ett cafe - utan det är själva teet som kommer att få premiär inom kort.⁣
⁣
Nyfiken?⁣
⁣
Åh, jag hoppas det 😘⁣
⁣
—-⁣
#storegarden #alboga #höstnytt (förlåt! Vet att jag inte borde skriva det ännu!!) #älskarte #teadrinkers #lovetea⁣

Följ oss!