Search here...
TOP

Integritetspolicy

Storegarden AB (Storegården)

Webbplatsadressen till vår blogg är: https://www.storegardenblogg.com.

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Storegården och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det är företaget, Storegarden AB (Storegården) som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Storegarden AB

Örum Storegården

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556983-9714

Mail: hej@store-garden.com

När behandlar vi dina personuppgifter?

Storegårdensamlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Storegårdens hemsida store-garden.com. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos Storegården använder vi din mailadress för att du ska få information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress

Information om din användning av Storegårdens hemsida

Storegården samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant i emma och malenas Community:

 • Namn
 • E-post

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Storegården behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Storegården kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Rättsliga grunder för Storegården behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. emma och malena behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Storegården lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav.

Som Prenumerant i Storegårdens community lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Storegården kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Storegården samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanförStoregården och våra direkta samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part.

Storegården kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Storegårdens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Storegården strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Fortlöpande ser vi över våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen som sker på det tekniska området.

För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Storegården utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Storegarden måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om du har lämnat samtycke till att Storegården lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Storegarden AB (Storegården), Örum Storegården 1, 52496 LJUNG, Sverige eller mejla till hej@store-grden.com. Dina önskemål kommer besvaras av Storegården snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Storegården skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Storegården kan även komma att använda bland annat Googles, m fl annonstjänster.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Eventuella ändringar av Storegårdens integritetspolicy

Storegarden kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Storegardens webbsidor.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Storegarden AB (Storegården)

Att: Sarah James Larsson

Örum Storegården

524 96 LJUNG

Sverige

E-post: hej@store-garden.com

Tel: 0513 60052

Instagram

 • Nu har det blivit mer ordning på övervåningen i butiken. ⁣
Placering av de större möblerna har spikats. ⁣
Skönt. ⁣
Nu blir det möjlighet för våra butiksgäster att besöka överväningen som vanligt igen.⁣
Det stora jobbet med att spackla och måla väggar och tak får vi nu ta i små omgångar. ⁣
Fortsättningen följer...⁣
—-⁣
@godnattpuss #renoverar #storegården #måla #spackla #alboga #renovering #planktak #butikpålandet
 • Happy Wednesday!⁣
⁣
Nu har vi öppnat butiken för en ny vecka...som jag meddelat bl a genom att dela ett par bilder på några av våra nyheter på Stories.⁣
⁣
Nu fick jag frågor om priser (varför missar jag alltid priserna? Förlåt!) så de kommer här...⁣
⁣
Bild 1: ⁣
ägghållare i marmor 49:-⁣
skopa i teak 120:-⁣
träskål 95:-⁣
(allting handgjort och fairtrade)⁣
⁣
Bild 2: ⁣
ostbricka i marmor 350:-⁣
ostkniv med handtag i teak 149:-⁣
underlägg (4-pack) i marmor 199:-⁣
(också handgjort) ⁣
⁣
Välkommen hit för att känna och klämma 💛⁣
 • Kanske den största förmånen av att driva en butik är mötet med människor.⁣⁣
⁣
Idag, en blöt lördag i slutet av sommaren, har det varit en lugn och behaglig dag att jobba ensam i butiken. Gäster har avlöst varandra, utan att det blir mer än kanske 2-3 sällskap i butiken samtidigt.⁣⁣
⁣
Då får jag tid att få höra olika berättelser.⁣⁣
⁣
En familj med barn som väntar med spänning att få hämta sin efterlängtade hundvalp inom kort kom förbi och valde hundbädd, koppel och väst i tweed. Sedan smög det även med en sammetskudde ner i shoppingkassen.⁣⁣
⁣
Vi filosoferade en stund om vilket fantastiskt sällskap en hund är. Det var sju år sedan deras förra hund gick bort. Barn har kommit där emellan och nu, när barnen har blivit lite större känns det som en bra tid att låta en hund få plats i familjen igen - som sällskap till samtliga familjemedlemmar.⁣⁣
⁣
Så härligt. ⁣⁣
⁣
Och så ett samtal med en annan familj om en svår sjukdom, som har lett till en omvärdering av vad som är viktigt i livet. ⁣
⁣
Ett torp, inte allt för långt ifrån den permanenta bostaden, så att det kan nyttjas flitigt, har blivit en plats att åka till för att byta miljö och genomföra projekt. ⁣
⁣
Projekt kan vara bra för att skingra tankarna när det behövs. Lagom stora utmaningar att lösa blir det i ett litet torp. Att skrapa plastfärg från pärlsponten i det lilla köket, att plocka ihop några grenar ved med fyrhjulingen - nyttiga sysslor som kan ge en välbehövlig känslan av förnöjsamhet.⁣⁣
⁣
Och jag får bidra med att bjuda in till vår Storegården-värld en stund och sedan packa ner en ny dörrmatta i rustik jute och en fint broderad löpare till köksbordet i en av våra bruna pappkasse. Både mattan och löparen kommer att pryda sina platser i torpaköket länge, länge.⁣⁣
⁣
Jag blir så himla glad och stolt att få veta att några av sakerna som jag en gång har letat upp, valt ut och tagit hem till Alboga nu förgyller tillvaron på nya platser.⁣⁣
⁣
Livet. Så skört och skönt på en och samma gång.⁣⁣
⁣
Tack för denna vecka.⁣⁣
Önskar dig en fortsatt underbar helg 💛⁣⁣
 • Vi tar upp kräftburarna
 • Fortsättningen följer...
#kräftor #crayfish #Storegården #Alboga
 • Provence eller Västra Götaland?⁣⁣
⁣⁣
De senaste dagarna, med så mycket sol och värme samt skörd på våra sädesfält, har det ibland känts mer som att vara i Aix en Provence än Alboga. ⁣⁣
⁣⁣
Det är första gången jag minns att det har odlats säde på dessa fält, precis intill vårt hus och det bidrar starkt till min lilla franska-dröm här. ⁣⁣
⁣⁣
Den andra filmsnutten visar utsikten från vår uteplats i helgen. Fattades bara ett glas kallt rosévin så hade jag fått riktiga semester-i-Provence vibbar.⁣..(vinet dök upp lite senare på kvällen istället 🍷)⁣
⁣⁣
Tillbaka till Alboga nu: ⁣
Denna vecka har vi öppet onsdag till fredag kl.11-17 och lördag 11-14.⁣⁣
⁣⁣
Värmt välkommen ut till oss på landet. Även om det förutspås vara något svalare då har vi många vackra franska detaljer att inspireras av i butiken.
 • Noir.⁣
⁣
Läckert, eller hur? ⁣
⁣
Inte ofta jag postar svarta inredningsbilder här, med jag tycker att dessa ytor blev så himla läckra intill varandra.
⁣
Vulkanisk pimpsten och tvål gjord med svarta oliver 🖤
⁣
Både nyinkomna från Frankrike denna vecka.⁣

Hemma spa kanske?
—-⁣
På bilden: ⁣
pimpsten 59:- ⁣
tvål 39:-
 • Bästa sensommartips från finaste plutten här...⁣
⁣
En simpel skål med vatten kan bli till en cocktail, med lite kreativitet och fantasi (samt en och annan vattenmelonskiva). ⁣
⁣
Även på en vanlig onsdag, när sommarlovet är slut.⁣
⁣
Och sommar kan vara en exotisk cocktail som vi bär med oss i våra hjärtan hela året - för att plockas fram varje gång det behövs.⁣
⁣
Tack för inspirationen plutten 😘. Och tusen tack till matte @kristiansensarah för att vi fick låna din underbara bild 😍⁣
—-⁣
På bilden: hundskål 15cm i diameter 79:- (flera storlekar finns)⁣

Följ oss!